THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Full Record

รีบอร์น! ครูพิเศษจอมป่วน Reborn!

อามาโนะ, อากิระ , ค.ศ. 1973-

Book Image
Write Book Review
Write Book Review
Cover Image

QRcode

QR Code
How to use QR code
How to use QR code
QR Code Definition
A machine-readable code consisting of an array of black and white squares, typically used for storing URLs or other information for reading by the camera on a smartphone.
QR Code Reading App
You can download the 'QR Code App' from the app store.
How to use QR Code
You can get the book information by scanning it on the specific search result page.
Detailed Information
Resource TypeMonograph
Personal Authorอามาโนะ, อากิระ,ค.ศ. 1973-
Title Statementรีบอร์น! ครูพิเศษจอมป่วน =Reborn! /เรื่อง-ภาพ Akira Amano ; แปล Bot 146 ; เรียบเรียงโดย ปริญญา ทรงฤกษ์, ศุภชัย ศรีพันธุ์.
Publication , Distribution , etcกรุงเทพฯ :สยามอินเตอร์คอมิกส์,2549 [2006]-2557 [2014].
Physical Description42 เล่ม :ภาพประกอบ.
Portion of TitleReborn!
ISBN9786110103381 (v. 1)
6110103381 (v. 1)
9786110103398 (v. 2)
611010339X (v. 2)
9786110103404 (v. 3)
6110103403 (v. 3)
9786110103411 (v. 4)
6110103411 (v. 4)
9789749366721 (v. 5)
9749366727 (v. 5)
9789749366738 (v. 6)
9749366735 (v. 6)
9786110103442 (v. 7)
6110103446 (v. 7)
9786110103459 (v. 8)
6110103454 (v. 8)
9786110103466 (v. 9)
6110103462 (v. 9)
9786110103473 (v. 10)
6110103470 (v. 10)
9786110103480 (v. 11)
6110103489 (v. 11)
9789746731973 (v. 12)
9746731971 (v. 12)
9786110103503 (v. 13)
6110103500 (v. 13)
9786110103510 (v. 14)
6110103519 (v. 14)
9786110103527 (v. 15)
6110103527 (v. 15)
9789746737821 (v. 16)
9746737821 (v. 16)
9789746738453 (v. 17)
9746738453 (v. 17)
9789740680697 (v. 18)
9740680690 (v. 18)
9789741054534 (v. 19)
974105453X (v. 19)
9789743190667 (v. 20)
974319066X (v. 20)
9789744995537 (v. 21)
974499553X (v. 21)
9786110101202 (v. 22)
6110101206 (v. 22)
9786110101219 (v. 23)
6110101214 (v. 23)
9786110102872 (v. 24)
6110102873 (v. 24)
9786160100811 (v. 25)
6160100815 (v. 25)
9786160102495 (v. 26)
6160102494 (v. 26)
9786160104444 (v. 27)
6160104446 (v. 27)
9786160107315 (v. 28)
6160107313 (v. 28)
9786160107322 (v. 29)
6160107321 (v. 29)
9786162540752 (v. 30)
6162540758 (v. 30)
9786160111510 (v. 31)
6160111515 (v. 31)
9786160111527 (v. 32)
6160111523 (v. 32)
9786160114580 (v. 33)
6160114581 (v. 33)
9786162540790 (v. 34)
6162540790 (v. 34)
9786167180656 (v. 35)
6167180652 (v. 35)
9786167180663 (v. 36)
6167180660 (v. 36)
9786167180670 (v. 37)
6167180679 (v. 37)
9786162544088 (v. 38)
6162544087 (v. 38)
9786162544095 (v. 39)
6162544095 (v. 39)
9786162991103 (v. 40)
6162991105 (v. 40)
9786162991110 (v. 41)
6162991113 (v. 41)
9786162991127 (v. 42)
6162991121 (v. 42)
General Noteแปลจาก: Katekyo hitman reborn! c2004.
Formatted Contents Noteล. 1 รีบอร์นมาแล้ว - ล. 2 มากันให้เพียบ! - ล. 3 มากันได้มากันดี! - ล. 4 ม้าพยศมาแล้ว! - ล. 5 เจ้าชายแห่งดวงดาวมาแล้ว! - ล. 6 จอมบ้าจี้มาแล้ว! - ล. 7 หน้าร้อนอันร้อนรุ่มมาแล้ว! - ล. 8 พลพรรคเด็กหนุ่มเมืองเคียงมาแล้ว! - ล. 9 อาวุธใหม่มาแล้ว! - ล. 10 แหวนมาแล้ว! - ล. 11 วอริเออร์มาแล้ว! - ล. 12 ศึกใหญ่ระเบิดแล้ว! - ล. 13 ผู้พิทักษ์แห่งหมอกมาแล้ว! - ล. 14 ศึกชิงแหวนแห่งนภามาแล้ว! - ล. 15 เดือดทะลุจุดศูนย์มาแล้ว! - ล. 16 มาเยือนโลกในอนาคตอีก 10 ปี! - ล. 17 ฮีเบิร์ดมาแล้ว! - ล. 18 Ver.V.R.มาแล้ว! - ล. 19 หมอกจางอรุณมาแล้ว! - ล. 20 XBurner มาแล้ว! - ล. 21 Sistema C.A.I.มาแล้ว!
ล. 22 เพลงดาบสำนักชิงุเระ โซเอน กระบวนท่าพิเศษมาแล้ว! - ล. 23 สึนะ vs อัศวินมายา มาแล้ว! - ล. 24 วอริเออร์ในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้ามาแล้ว! - ล. 25 กล่องวองโกเล่มาแล้ว! - ล. 26 Choice มาแล้ว! - ล. 27 ยูนิมาแล้ว! - ล. 28 ศึกชี้ชะตามาแล้ว! - ล. 29 สึนะ vs เบียกคุรันมาแล้ว! - ล. 30 เด็กใหม่มาแล้ว! - ล. 31 พิธีสืบทอดมาแล้ว! - ล. 32 วองโกเล่ vs ชิมอนมาแล้ว! - ล. 33 เงาดำมืดมาแล้ว! - ล. 34 ปลุกพลังตื่นมาแล้ว! - ล. 35 เดม่อนกำเนิดใหม่ - ล. 36 คำสาปแห่งสายรุ้ง - ล. 37 สงครามตัวแทนแห่งสายรุ้ง - ล. 38 การคลายคำสาปมาแล้ว! - ล. 39 ทารกคนที่ 8 มาแล้ว! - ล. 40 ปริศนาแห่งสายรุ้งมาแล้ว! - ล. 41 เวนดีเช่มาแล้ว! - ล. 42 Chaos มาแล้ว!
Service Information
 • Postal Delivery
 • Book Delivery
Holdings Information
No. Accession No. Call No. Volume/Copy Location/Material Room/Shelf Availability Due Date Make a Reservation Service
1 3137901629020 กต .อ64ร629 ล. 1 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
2 3137901629021 กต .อ64ร629 ล. 2 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
3 3137901629022 กต .อ64ร629 ล. 3 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
4 3137901629023 กต .อ64ร629 ล. 4 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
5 3137901629024 กต .อ64ร629 ล. 5 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
6 3137901629025 กต .อ64ร629 ล. 6 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
7 3137901629026 กต .อ64ร629 ล. 7 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
8 3137901629027 กต .อ64ร629 ล. 8 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
9 3137901629028 กต .อ64ร629 ล. 9 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
10 3137901629029 กต .อ64ร629 ล. 10 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
11 3137901629030 กต .อ64ร629 ล. 11 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
12 3137901629031 กต .อ64ร629 ล. 12 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
13 3137901629032 กต .อ64ร629 ล. 13 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
14 3137901629033 กต .อ64ร629 ล. 14 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
15 3137901629034 กต .อ64ร629 ล. 15 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
16 3137901629035 กต .อ64ร629 ล. 16 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
17 3137901629036 กต .อ64ร629 ล. 17 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
18 3137901629037 กต .อ64ร629 ล. 18 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
19 3137901629038 กต .อ64ร629 ล. 19 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
20 3137901629039 กต .อ64ร629 ล. 20 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
21 3137901629040 กต .อ64ร629 ล. 21 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
22 3137901629041 กต .อ64ร629 ล. 22 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
23 3137901629042 กต .อ64ร629 ล. 23 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
24 3137901629043 กต .อ64ร629 ล. 24 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
25 3137901629044 กต .อ64ร629 ล. 25 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
26 3137901629045 กต .อ64ร629 ล. 26 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
27 3137901629046 กต .อ64ร629 ล. 27 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
28 3137901629047 กต .อ64ร629 ล. 28 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
29 3137901629048 กต .อ64ร629 ล. 29 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
30 3137901629049 กต .อ64ร629 ล. 30 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
31 3137901629050 กต .อ64ร629 ล. 31 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
32 3137901629051 กต .อ64ร629 ล. 32 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
33 3137901629052 กต .อ64ร629 ล. 33 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
34 3137901629053 กต .อ64ร629 ล. 34 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
35 3137901629054 กต .อ64ร629 ล. 35 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
36 3137901629055 กต .อ64ร629 ล. 36 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
37 3137901629056 กต .อ64ร629 ล. 38 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
38 3137901629057 กต .อ64ร629 ล. 37 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
39 3137901629058 กต .อ64ร629 ล. 39 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
40 3137901629059 กต .อ64ร629 ล. 40 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
41 3137901629060 กต .อ64ร629 ล. 41 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
42 3137901629061 กต .อ64ร629 ล. 42 Pridi Banomyong Library/Manga & Comics/Manga & Comics Show map Available
 

*Book review can be deleted if the content is not related to the book.

Add Book Review

Add Book Review
Stars(Score)
No Message Property.
 • 5 Stars
 • No Message Property.
 • 4 Stars
 • No Message Property.
 • 3 Stars
 • No Message Property.
 • 2 Stars
 • No Message Property.
 • 1 Star
 • No Message Property.
 • No Message Property.

Tag

Add Tags

go Top